sobota, 15 listopada 2014

Galeria MOSPAN - zdjęcia / photographs


Galeria MOSPAN

1976 - 1978 
zdjęcia / photographs

(fot. TS)


1976 01 30
Paweł Freisler
TERYTORIUM IM
wystąpienie autorskie


 1976 03 05
KwieKulik
HOW ARE YOU MR. KWIEK? HOW ARE YOU MRS. KULIK? 
YOU ARE POLISH ARTISTS, AREN’T YOU?
wystąpienie autorskie / wystawa1976 04 02
Tomasz Sikorski
OBRAZY NOMINALNE
wystawa fotokolaży
na dolnym zdjęciu: Halina Zawadzka1976 04 12
Edward Dwurnik
ROBOTNICY
wystawa grafik


1976 04 17
WYSTAWA STUDENTÓW ASP
fragmenty wystawy: prace Tomasza Sikorskiego
1976 05 31
Edward Dwurnik
WYKONANIE PORTRETÓW PSYCHOLOGICZNYCH STUDENTÓW D.S. „BABILON”
akcja / praca
(płótno ok. 200x300cm po wypełnieniu akrylowymi portretami zostało pocięte na kawałki tak,
że każdy sportretowany dostał w prezencie własny portret)1976 11 02
Tomasz Sikorski
KATALOG KOLORÓW
wystawa prac
na zdjęciu dolnym: Przemysław Kwiek1976 11 09
Marek Ławrynowicz
SUB VELAMENTO
prace na wystawie
1976 11 22
Jiří Kovanda, Pawel Tuč
wystawa prac
na zdjęciu górnym: Jiří Kovanda, Marek Ławrynowicz i Pawel Tuč
na dwóch pozostałych zdjęciach: prace na wystawie


1976 12 20
Jacek Malicki
działanie bez tytułu

1976 12 20
KwieKulik
działanie bez tytułu


1976 12 20
Tomasz Sikorski
MOJA AUDYCJA TELEWIZYJNA
działanie z telewizorem 1977 01 23
Paweł Kwiek
pokaz prac wideo
1977 01 23
Andrzej Paruzel
pokaz prac wideo


1977 02 21
Marek Głogowiec
ONI TO ROBIĄ
performance I1977 03 02
Jacek Malicki
ANDY BUTSOFF
działanie i mobil dźwiękowy


1977 03 07
Tomasz Konart
SPACER
na zdjęciu: tekst towarzyszący wystawie prac fotograficznych1977 04 04
Marek Głogowiec
ONI TO ROBIĄ
instalacja i performance II
na zdjęciu dolnym (od lewej): Kajetan Sosnowski, nn, nn, Marek Głogowiec (tyłem), nn, Witold Popiel


1977 05 02
Marek Ławrynowicz
wystawa pracSZTUKA BEZCZELNA
Koncepcja sztuki bezczelnej powstała jako przeciwstawienie się presji instytucji artystycznych i politycznych. Po raz pierwszy miała być zaprezentowana w warszawskiej Galerii Mospan. Mieściła się ona w Klubie Mospan w dużym akademiku Politechniki Warszawskiej przy ulicy Kopińskiej. Z inicjatywy Pawła Freislera prowadził ją artysta Tomasz Sikorski, który do współpracy zaprosił również artystę Tomasza Konarta. Jako działalność wewnątrz klubu prezentacje w galerii nie były poddane cenzurze. [...] Wystąpienie Partuma w Galerii Mospan z 6 czerwca 1977 roku zatytuło­wane było „raport ze sztuki bezczelnej” (bez dużych liter). Ale nie odbyło się, gdyż Partum chciał wydrukować w związku z wystąpieniem Manifest Sztuki Bezczel­nej i zaniósł go do Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk czyli cenzury, pomimo, że prowadzący galerię nie praktykowali tego. (Sikorskiego nie było wtedy w Warszawie.) Cenzura nie pozwoliła na druk i zakazała wystąpienia.
Prowadzący galerię rozsyłali zaproszenia w formie dwu stron kserokopii: jed­ną stronę stanowiły informacje o galerii, nazwisko artysty, tytuł i data, a druga strona była maszynopisem zatytułowanym tak samo raport ze sztuki bezczelnej. Partum poddał w nim krytyce kulturę masową i militaryzm recenzencki: [...] toteż w środkach mediów masowego przekazu na całym świecie współ­czesnym jest podobnie - nieuczestniczenie najważniejszych kreacji, siła tech­nologii masowego przekazu - pożegnała ascetyczną mądrą kontemplacją, nie mieści się w jej ramach (nawet pełna szczegółów sztuka video, która jako sztuka   i n w e n c j i   na bazie uniwersalnego drogiego sprzętu wybroniła się od ,,wcielenia" w sieć tv) — od gustów w treści i planie taniej rozrywki jest tylko jedna droga — ucieczka w proste, nawet prymitywne narzędzia wyrażania twórczego geniuszu.
 (Jerzy Truszkowski, „Sztuka krytyczna w Polsce”, część 3. Andrzej Partum 1938 - 2002)


1977 06 06
Andrzej Partum
RAPORT ZE SZTUKI BEZCZELNEJ
publikacja tekstu

(spotkanie nie odbyło się wskutek interwencji cenzury)

1977 10 17
Tomasz Sikorski
wystawa prac fotograficznych1977 11 07
Wojciech Markiewicz
environment bez tytułu 
na zdjęciu dolnym: Jacek Malicki i autor
1977 11 28
Marek Ławrynowicz & Tomasz Konart
EXY
działanie z publicznością
na zdjęciu dolnym: Marek Ławrynowicz, Ida Król (tyłem) i Hanna Roszkiewicz

1977 12 12
Ewa Bibańska
PRZYPADEK KSIĄŻKI
wystawa prac1977 12 19
Zbigniew Warpechowski
SZTUKA ROZUMU
wystąpienie autorskie1978 01 20
Jöel Maréchal
LE TITRE
wystawa prac
na zdjęciu dolnym: Ewa Bibańska

1978 03 20
FORMA I DŹWIĘK. WYSTAWA PRAC STUDENTÓW Z PRACOWNI RZEŹBY PROF. JERZEGO JARNUSZKIEWICZA ASP W WARSZAWIE
na zdjęciu: Jacek Malicki, na ścianie rysunki koncepcyjne Krzysztofa Bednarskiego


1978 03 20
FORMA I DŹWIĘK. WYSTAWA PRAC STUDENTÓW Z PRACOWNI RZEŹBY PROF. JERZEGO JARNUSZKIEWICZA ASP W WARSZAWIE
fragment wystawy i publiczność
na zdjęciu: Wojciech Włodarczyk, Hanna Roszkiewicz, nn, Dorota Mroczko, Paweł Kwiek


1978 03 20
FORMA I DŹWIĘK. WYSTAWA PRAC STUDENTÓW Z PRACOWNI RZEŹBY PROF. JERZEGO JARNUSZKIEWICZA ASP W WARSZAWIE
Hanna Roszkiewicz - z cyklu FORMY DŹWIĘKOWE


1978 03 20
FORMA I DŹWIĘK. WYSTAWA PRAC STUDENTÓW Z PRACOWNI RZEŹBY PROF. JERZEGO JARNUSZKIEWICZA ASP W WARSZAWIE
Jacek Malicki - działanie / instalacja dźwiękowa bez tytułu


1978 03 20
FORMA I DŹWIĘK. WYSTAWA PRAC STUDENTÓW Z PRACOWNI RZEŹBY PROF. JERZEGO JARNUSZKIEWICZA ASP W WARSZAWIE
Tomasz Sikorski GIPSOWA MUZYKA
praca na wystawie


1978 04 02
Barbara Heinish
ACTION PAINTING (MALOWANE NA CIELE)
akcja / instalacja
1978 04 12
Ryszard Jasiewicz
WĘZEŁ
environment / performance

1978 05 15
Extract Group of Theater Solvognen (Christiania)
CIRCUS INSANE
spektakl
na zdjęciu (w czapce) Andrzej Jagodziński

1978 10 17
Albert van der Weide
NOT WHAT I SEE BUT WHAT I FEEL
performance1978 10 17
Flatz
WALLROLL
performance
1978 10 17
Todosijević Raša
WAS IST KUNST?
performance
(z udziałem Doroty Gierzyńskiej - Wnuk)
1978 12 01
Grupa Pracownia Dziekanka (Janusz Bałdyga, Łukasz Szajna, Jerzy Onuch)
wystąpienie autorskie bez tytułu

1978 12 11
Zofia Klik PRZYGODY…
Przemysław Kwiek MOJE DWA PROJEKTY...
wystąpienie autorskie / performance / wystawa


...

.